அனைவருக்கும் வணக்கம்!

தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம், தமிழர் பண்பாடு

காலக்கணக்கீடு ஜோதிட சாஸ்திரம்

காலக்கணக்கீடு – ஜோதிட சாஸ்திரம் பகுதி 4

கால அளவில் மிகப்பெரியது யுகங்கள் ஆகும். மிகச்சிறியது அல்பமாகும். யுகங்கள் என்பது மொத்தம் நான்கு. கிருதயுகம்,

Read More

அண்மை பதிவு

தமிழக கோவில்

728 W Ad Copy

வலைதளத்தின் முக்கிய பகுதிகள்

தினம் ஒ௫ கோவில்

Thinam Oru Kovil

நவகிரகங்கள்

Navagraha

தமிழ் வரலாறு

Tamil Varalaaru

சித்தர்கள்

Sithargal Ragasiyam

அண்மையில் பதிந்தது

காலக்கணக்கீடு – ஜோதிட சாஸ்திரம் பகுதி 4

கால அளவில் மிகப்பெரியது யுகங்கள் ஆகும். மிகச்சிறியது அல்பமாகும். யுகங்கள் என்பது மொத்தம் நான்கு.

பஞ்சாங்க அடிப்படை – ஜோதிட சாஸ்திரம் பகுதி 3

பஞ்சாங்கம் என்பது வடமொழிச் சொல் ஆகும். பஞ்ச என்றால் ஐந்து.அங்கம் என்றால் பகுதி் (அ)

பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன? – ஜோதிட சாஸ்திரம் பகுதி 2

பஞ்சாங்கம் (எ) காலக்கணிதம் ஒருவர் தனது குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் செய்ய முடிவெடுக்கிறார், அதனை

ஜாதகம் என்றால் என்ன? – ஜோதிட சாஸ்திரம் பகுதி 1

ஜாதகம் என்பது அவரவர் முற்பிறவியில் செய்த நல்வினை தீவினைகளின் தன்மைகளை கூறுவது. தீவினை செய்தோர்

விளம்பரம்

300 W AD Copy
350 70 AD Copy

சனி-பகவான்

350 70 AD Copy

சாஸ்திரம்

350 70 AD Copy