நவக்கிரகங்களில் வலிமையான கிரகமாகத் திகழ்பவர் சனி பகவான் இவரைப் போல் கொடுப்பவருமில்லை, கெடுப்பவருமில்லை என்பர். ஒருவர்

Read More

கால சர்ப்ப தோஷ பரிகாரங்கள்: இரண்டு பாம்புகள் இணைந்திருக்கும் போது அவற்றைக் கொல்ல முயலும்போது ஒன்றை

Read More

ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களே இல்லாமல் சுகமாக வாழ நவகிரக தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்.

Read More

பாகுபாடு இல்லாத தர்மவான், நீதிமான் என்று சனீஸ்வர பகவானை சொல்லலாம். ஒருவருக்கு அவரவர் கர்ம வினைப்படி,

Read More

ராகு கேது பலன்கள் கிடைக்க செய்ய வேண்டிய செயல்கள்: ஒரு சமயம் தேவர்கள் பார் கடலில்

Read More