பதிப்பு June 23, 2022

யுக வருடங்கள் பற்றி பார்த்தோம், யுகத்துக்கும் முந்தியது கல்பமாகும். யுகங்களையும் விட பெரியதாகும். மொத்தம் 6 ...

Read More

பதிப்பு June 15, 2022

மனிதனின் சக்திநிலை பற்றி பேசும்போது ஏழு சக்கரங்கள் குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இவை மனிதனின் உடலில் காணப்படுபவை ...

Read More

பதிப்பு April 12, 2022

கால அளவில் மிகப்பெரியது யுகங்கள் ஆகும். மிகச்சிறியது அல்பமாகும். யுகங்கள் என்பது மொத்தம் நான்கு. கிருதயுகம், ...

Read More

பதிப்பு March 30, 2022

பஞ்சாங்கம் என்பது வடமொழிச் சொல் ஆகும். பஞ்ச என்றால் ஐந்து.அங்கம் என்றால் பகுதி் (அ) உறுப்புகள். ...

Read More

பதிப்பு March 30, 2022

பஞ்சாங்கம் (எ) காலக்கணிதம் ஒருவர் தனது குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் செய்ய முடிவெடுக்கிறார், அதனை எப்போது ...

Read More

பதிப்பு March 30, 2022

ஜாதகம் என்பது அவரவர் முற்பிறவியில் செய்த நல்வினை தீவினைகளின் தன்மைகளை கூறுவது. தீவினை செய்தோர் தீமையையும், ...

Read More

பதிப்பு March 11, 2022

தல சிறப்பு ஓம் அருள்மிகு கர்ப்பரட்சாம்பிகை சமேத முல்லைவனநாதர் திருக்கோயில் நமது வலைத்தல பக்கத்தில் இன்று ...

Read More

பதிப்பு March 10, 2022

வரலாறு வெள்ளிங்கிரி மலையடிவாரத்தில் முள்ளங்காடு எனும் கிராமத்தில் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜீவ சமாதி ...

Read More

பதிப்பு March 5, 2022

தல வரலாறு வெள்ளியங்கிரி மலை மீது மற்றும் மலை அடிவாரத்தில் இருக்கும் சிவன் கோவில் 3000 ...

Read More