பதிப்பு August 29, 2022

பகுதி – 10 பார்க்கும் முறை ஒன்று! பெண்ணின் பிறந்த நட்சத்திரம் முதல், அதாவது பெண்ணின் ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

பகுதி – 9 தசவித பொருத்தங்கள் நட்சத்திர அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, பத்து பொருத்தங்களும் மிக சிறப்பாக ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

வாழ்வின் கர்மாக்களில் ஒன்றான வம்ச விருத்திக்கான நிகழ்வு, சந்ததி மேன்மைக்காகவும், ஆண் பெண் திருமண நிலைகள் ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

ஒரு பாரம்பரியமான நல்ல அந்தஸ்து உள்ள குடும்பத்தினரைச் சேர்ந்தவர்கள் எனும் போது, நம் வாழ்க்கையில் கடைசி ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

மணமகன் – மணமகள் குடும்பத்தினர் வரன், வது இருவரின் ஜாதகத்தை 10 நட்சத்திர பொருத்தங்கள் மற்றும் ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

ஆண் – பெண் ஜனன ஜாதகம் ஒரே அமைப்பு சக்கரமாக இருந்தாலும்கூட, ஒரு பெண்ணின் ஜாதகம் ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

பெண்கள் சுத்தமானவர்கள், புனிதமானவர்கள், பூஜிக்கத் தகுந்தவர்கள், பெண்களை நிந்திக்கவே கூடாது, அவர்கள் எந்த வீட்டில் பூஜிக்கப்படுகிறார்களோ ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

மனித குல விருத்திக்காக உதவும் திருமணம் எனும் அமைப்பு மனதளவிலும் உடலளவிலும் ஒரு வரமாகவும் சாபமாகவும் ...

Read More

பதிப்பு August 28, 2022

ஜோதிடர்களிடையே இப்போது சுவாரஸ்யமாக நடைபெறும் பேச்சு திருவிழா போட்டியில் திருமணம் செய்வதற்கு 10 நட்சத்திர பொருத்தங்கள் ...

Read More