பதிப்பு August 29, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பகுதி – 10 பார்க்கும் முறை ஒன்று! பெண்ணின் பிறந்த நட்சத்திரம் முதல், அதாவது பெண்ணின் ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பகுதி – 9 தசவித பொருத்தங்கள் நட்சத்திர அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, பத்து பொருத்தங்களும் மிக சிறப்பாக ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

வாழ்வின் கர்மாக்களில் ஒன்றான வம்ச விருத்திக்கான நிகழ்வு, சந்ததி மேன்மைக்காகவும், ஆண் பெண் திருமண நிலைகள் ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

ஒரு பாரம்பரியமான நல்ல அந்தஸ்து உள்ள குடும்பத்தினரைச் சேர்ந்தவர்கள் எனும் போது, நம் வாழ்க்கையில் கடைசி ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

மணமகன் – மணமகள் குடும்பத்தினர் வரன், வது இருவரின் ஜாதகத்தை 10 நட்சத்திர பொருத்தங்கள் மற்றும் ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

ஆண் – பெண் ஜனன ஜாதகம் ஒரே அமைப்பு சக்கரமாக இருந்தாலும்கூட, ஒரு பெண்ணின் ஜாதகம் ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பெண்கள் சுத்தமானவர்கள், புனிதமானவர்கள், பூஜிக்கத் தகுந்தவர்கள், பெண்களை நிந்திக்கவே கூடாது, அவர்கள் எந்த வீட்டில் பூஜிக்கப்படுகிறார்களோ ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

மனித குல விருத்திக்காக உதவும் திருமணம் எனும் அமைப்பு மனதளவிலும் உடலளவிலும் ஒரு வரமாகவும் சாபமாகவும் ...

பதிப்பு August 28, 2022

ஆசிரியர்: தேவி பெரியநாயகி

ஜோதிடர்களிடையே இப்போது சுவாரஸ்யமாக நடைபெறும் பேச்சு திருவிழா போட்டியில் திருமணம் செய்வதற்கு 10 நட்சத்திர பொருத்தங்கள் ...